GBT Gebrande Kamp

GBT Gebrande Kamp

BraBoB levert grond en baggerspecie voor natuurontwikkeling

Het natuurontwikkelingsproject ‘Gebrande Kamp’ maakt onderdeel uit van een 440 hectare groot uiterwaardengebied op de oever van de Maas ter hoogte van Gennep en Mook. Ter plaatse zijn de winning van zand en grind beëindigd. Momenteel wordt de ontgronding aangevuld met grond en baggerspecie van BraBoB. Hierdoor kan de flora en fauna zich spontaan gaan ontwikkelen. Het project wordt uitgevoerd door Teunesen Zand en Grint. In opdracht van deze onderneming verzorgt BraBoB de acquisitie, acceptatie en toepassing van partijen grond en baggerspecie.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Vorige pagina Vorige pagina