GBT Kraaijenbergse Plassen

GBT Kraaijenbergse Plassen

BraBoB begeleidt aanvulling met grond en baggerspecie en voert de daarbij behorende milieucommunicatie

In Cuijk wordt al sinds eind jaren zestig zand en grind gewonnen door Koninklijke Smals Groep. In de Kraaijenbergse Plassen wordt voornamelijk beton- en metselzand gewonnen voor de landelijke markt. Over enkele jaren wordt de winning afgerond en zal het gebied opnieuw worden ingericht voor natuur- en recreatieontwikkeling. Bij deze reconstructie zijn grote hoeveelheden grond en baggerspecie benodigd. In opdracht van Smals begeleidt BraBoB de acquisitie, acceptatie en toepassing van partijen grond en baggerspecie.

Vorige pagina Vorige pagina