Grondbank De Kempen

Grondbank De Kempen

Op Bedrijvenpark het Chijnsgoed te Sterksel is in 2006 Grondbank De Kempen opgericht. BraBoB heeft hiermee het initiatief genomen een op- en overslaglocatie te exploiteren gericht op hergebruik en recycling van zand, grond, puin en bouwstoffen. Grondbank De Kempen beschikt over een ruime milieuvergunning voor het be- en verwerken van een groot aantal (verontreinigde) afvalstoffen. Zo kunnen ook industriële minerale (gevaarlijke) afvalstoffen worden ingenomen en bewerkt.

Vanuit voorraad worden gecertificeerde producten voor de grond- weg- en waterbouw geleverd, zoals: zand voor ophoging of voor zandbed, schone teelaarde en granulaten.

Grondbank De Kempen is gevestigd aan Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De inrichting is goed bereikbaar vanaf de A2.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grondbank De Kempen op telefoon 040 20 55 812 of via info@grondbankdekempen.nl.


Vorige pagina Vorige pagina