Grondreiniging en immobilisatie

Reiniging en immobilisatie, onze expertise

Grondreiniging en immobilisatie zijn belangrijke onderdelen van onzebedrijfsactiviteiten. Voor uw grond, baggerspecie en overige vervuilde minerale afvalstoffen beschikt BraBoB over eigen installaties en de juiste expertise. Op onze locatie ‘Grondbank De Kempen’ kunnen wij materiaalstromen innemen en reinigen of immobiliseren. Hiervoor hebben wij gedegen kennis van technieken als biologische reiniging en immobilisatie. Onze installaties zijn semi-mobiel en daarom inzetbaar op projecten of bij industriële processen. Wat de aard en samenstelling van uw te reinigen of te immobiliseren grond, baggerspecie of afvalstof ook is? Wij kiezen voor u altijd de optimale en meest kosteneffectieve oplossing! Bovendien worden de door ons bewerkte materiaalstromen nuttig hergebruikt.


Vorige pagina Vorige pagina