Im- en export

Im- en export levert kostenvoordelen op

Als specialist met een brede marktoriëntatie richt BraBoB zich op de internationale markt van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Doordat we ervaringsdeskundige zijn op het gebied van milieukwaliteit en wet- en regelgeving, zijn de afgelopen jaren veel partijen grond en baggerspecie over de landsgrenzen hergebruikt of gereinigd. GWW-projecten en industriële processen waarbij partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen vrijkomen, beoordeelt BraBoB dus altijd op alle hergebruiksmogelijkheden vanuit een breed internationaal perspectief. Hierdoor is het mogelijk om in bepaalde situaties materiaalstromen te recyclen. Juist daar waar dit niet verwacht werd. Dit levert duidelijke kostenvoordelen en minder transport (CO2-reductie) op.

Vorige pagina Vorige pagina