Risicomanagement en veiligheid

Risicomanagement en veiligheid, specialismen van BraBoB

Risicomanagement richt zich op het beheersen van technische, veiligheidskundige en financiële risico’s die zich bij een project voordoen. De eerste stap is het inventariseren en analyseren van de risico’s. Op basis hiervan neemt BraBoB beheersmaatregelen. Onze specialisten bieden u praktisch advies en ondersteunen u bij het omgaan met risico’s. Zo ondersteunen wij u bij het vertalen van milieuonderzoeken en het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen. Ook controleert BraBoB naar wens de naleving van opgestelde regels. Hiermee voorkomen we ongevallen en hinder voor u en uw omgeving.

Vorige pagina Vorige pagina