Totaalconcept

Totaalconcept voorkomt stagnatie

Het totaalconcept van BraBoB is gericht op het voorkomen van stagnaties bij uw GWW- en bouwprojecten. Uw risico’s en zorgen nemen wij van u over. BraBoB focust op het bevorderen van de continuïteit in het gehele uitvoeringsproces. Dit levert (prijs-)voordelen op. Onze werkwijze kent vele facetten, maar bovenal een juiste menselijke benadering. Hierdoor ontstaat een brede integrale aanpak en voor de klant nieuwe kennis over bijvoorbeeld subsidies, regelingen en milieuvergunningen. Wij beschikken over goede ingangen bij overheden, een gedegen visie en een goed oog voor veiligheid en logistiek. Bovendien hanteert BraBoB een langetermijnvisie op de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van grond-, bagger- en bouwstoffenstromen. Onze inzichten leiden tot een optimaal projectresultaat.

Het totaalconcept van BraBoB kan het volgende voor u betekenen:

  • wij verzorgen voor u de gehele herinrichting van een oude stortplaats of oude zandwinning
  • wij nemen uw risico over of participeren in uw projecten en planontwikkeling
  • wij werken vanaf de ontwerp- tot en met uitvoeringsfase mee met uw grond- of baggerwerk
  • wij verzorgen de milieucommunicatie bij grootschalige bodemtoepassing zoals geluidswallen en aanvulling van diepe putten
Vorige pagina Vorige pagina