Wie is BraBoB

Totaalconcept met optimaal projectresultaat

Als onafhankelijke risicomanager biedt BraBoB een totaalconcept. Hierdoor kunnen we uitvoeringsrisico’s bij u wegnemen. Tot ons pakket behoren het minutieus uitvoeren van bodemsaneringsactiviteiten en de feilloze beheersing van omgevingsrisico’s bij grootschalige projecten. Door ons deskundig inzicht heeft u meer grip op uw risico’s. Bovendien garanderen we een optimaal projectresultaat.

Drie hoofdactiviteiten

Vanwege de complexe milieuregelgeving is het managen van grond- en baggerspeciestromen een specialisme. Door onze kennis over het veilig werken met bodemverontreinigingen is BraBoB uitgegroeid tot een organisatie met de volgende hoofdactiviteiten:

  • Leveren zand, grond en bouwstoffen voor de grond- weg en waterbouw.
  • Commercieel sturen, coördineren en beheren van materiaalstromen zoals grond, baggerspecie, mineraal afval en alternatieve bouwstoffen voor de Bouw- en GWW-sector.
  • Grondreiniging, immobilisatie en grondbankactiviteiten in de regio Zuid-Nederland (Grondbank De Kempen b.v.)

Ontstaansgeschiedenis

BraBoB is in 2001 gestart met het handelen in grond, baggerspecie, mineraal afval en bouwstoffen. Door specialisatie in hergebruik van grond en grondreiniging is het bedrijf Grondbank De Kempen in 2007 opgericht.

Kwaliteitsverbetering

BraBoB is volledig gecertificeerd en bezit de benodigde nationale en internationale erkenningen. We streven continu naar kwaliteitsverbetering. Zo past BraBoB zich snel aan de steeds veranderende voorwaarden die de klant, de overheid en de markt stelt.

Oog voor detail

BraBoB staat dicht bij haar klant. Wij delen onze kennis en ervaring. Uw projectrisico’s zijn voor ons als niche speler goed beheersbaar. Wij laten ons leiden door wat er bij u speelt. Met oog voor detail èn deskundig advies. Hierdoor houden we onze kennis en professionaliteit hoog en blijven we altijd in oplossingen denken!