Zimmermann Minerals

Zimmermann Minerals b.v. levert zekerheid en oplossingen

De ‘Zimmermann-Gruppe’ en BraBoB Holding b.v. zijn met de oprichting van Zimmermann Minerals b.v. in 2016 een exclusieve samenwerking aangegaan met als doel niet herbruikbare industriële afvalstoffen te recyclen. Indien recycling niet mogelijk is, worden de afvalstoffen bewerkt tot beter stortbare residuen. Op het bedrijfsterrein van Zimmerman Minerals in Sterksel staat een high tech bewerkingsinstallatie voor verschillende bewerkingstechnieken. Hiermee worden geschikte afvalstoffen gerecycled met gebruik van andere afvalstoffen. Ultimo ter vervaardiging van nieuwe producten.